İnovasyona Dayalı Genç Girişimci Geliştirme Projesi

İnovasyona Dayalı Genç Girişimci Geliştirme Projesi

Proje adı: İnovasyona dayalı genç girişimci geliştirme programı

Destek: Gençlik ve spor bakanlığı gençlik projeleri destek programı

Yıl: 2013

Hibe: 184.619

Proje özeti:

Gerçekleştirilen projenin genel amacı; gençlerin kariyer planlaması ve meslek seçimi yaptığı bir dönemde, klasik alternatifler dışında girişimciliği önlerine bir seçenek olarak sunarak gençleri girişimciliğe yöneltmek, gençlerde girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. 

 

Bu kapsamda girişimcilik felsefesi ile meslek danışmanlığı konusunda Ankara, İzmir, Mersin, Şırnak, Şanlıurfa, İstanbul Fatih, İstanbul Beyoğlu, Çorum, Sivas illerinde 18- 29 yaş arası gençlerden seçilecek dezavantajlı 300 gence 800 saat girişimcilik eğitimi verilmiştir. 

 

Proje kapsamında her ilde 70 saat girişimcilik eğitimi ve 10 saat kariyer danışmanlığı eğitimi olmak üzere iki kısım eğitim verilmiştir. KOSGEB ile yapılan işbirliği sayesinde girişimcilik eğitimini başarıyla geçen katılımcılar alacakları sertifikalar ile KOSGEB’in girişimcilik hibesine başvurma hakkına sahip olmuşlardır. Bu eğitimler süresince kursiyerlere yapılan çeşitli ikramlar ile kursların daha sosyal ve bütünleştirici bir hale gelmesi sağlanmıştır. 

 

Proje kapsamında tecrübeli iş adamlarından gençlere bilgi transferi sağlanarak gençlerin gelişimine katkı sağlayacak fikirleri beyan edebilmeleri ve ufuklarını genişletebilmelerine katkıda bulunulması öngörülmüştür. Böylece kültürel farklılıklar dolayısıyla dezavantajlı olan yeni kuşak genç girişimcilerin özgüvenleri artırılarak gençlere yeni fırsatlar sağlanmasının ve sosyalleşmelerinin önü açılmıştır. Bu kapsamda kendilerine özgüven kazanan gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin tamamlanmasına katkı sağlanarak, ekonomik ve sosyal imkanlar dolayısıyla dezavantajlı olan bu gençlerin sosyal hayata katılımlarını artırmak projemizin getirilerindendir.