İletişim

Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER), 1997 yılında kurulmuştur. Yurtiçinde 21 şubesi, yurtdışında 5 temsilciliği mevcuttur. 10.500 üyeli esnaf ve sanatkârın sivil manada tümünü temsil eden tek sivil toplum kuruluşudur. Amacımız; Türkiye Cumhuriyeti anayasa ve kanunları doğrultusunda Ahilik ahlakı doğrultusunda Türkiye’nin ve Türk toplumunun, özelde esnaf ve sanatkârların demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınıp, sanai, ticari, sosyo- ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine, teknoloji, sermaye, proje, alış- veriş ve koordinasyonunu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktadır.


    Telefon Numaramız: +90 312 310 47 97 - 98