Bir Adım Bizden-Ankara Kalkınma Ajansı

Bir Adım Bizden-Ankara Kalkınma Ajansı

Proje Adı: Bir Adım Bizden

Destekleyen Kurum: Ankara Kalkınma Ajansı

Destek Programı SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Yıl: 2014

Bütçe: 116.700,00

Proje amaçları:

Genel Amaçlar: Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının sosyalleşmelerine,sorun çözme kabiliyetlerinin güçlendirilmesine, kültürel ve çevresel farkındalıklarını arttırarak yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak entegrasyonun güçlenmesine katkıda bulunmak Özel Amaçlar: 1-Ankara’nın, Mamak ilçesinde yaşayan sosyoekonomik düzeyi düşük (Fakirlik belgesi olan aileler temel alınarak)100 ailenin 6-14 yaş arası çocuklara ait sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm modellerinin geliştirilerek yaşam kalitelerinin yük¬seltilmesi ve sosyal yaşama katılımlarının artırılmasına sağlamak. 2-Sürdürülebilirlik, bölgeler arası bütünleşme, sosyal ve ekonomik dengelerin sağlanması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, fırsat eşitliği, kültürel gelişme ve katılımcılık sağlayarak sosyal imkânlardan yoksun çocukların tarihi mekanlara yapılacak geziler ve tarihi doku içerisinde bulunan geleneksel esnaflara yapılacak eğitimlerle ile esnaf çocuk bütünleşmesini sağlamak

Ana faaliyetler:

Aile içi iletişim, çevre ile ilişkisi, çocuklara yaklaşım ve maddi imkanlar konusunda 80 aileye anket yapılmıştır.

Aile ve Eğitimcilerin eğitimleri verilmiştir.. Sosyo ekonomik düzeyi düsük ailelerin çocukları ile diger çocuklar arasında iletisim artırılmıştır. Ailelere verilen eğitimlerle, ergenlik dönemindeki çocukları ile aileler ve çocukların doğru yönlendirilmeleri ile çocukları topluma kazandırma ve gelistirme açısından farkındalık artmıştır.

Çocukların atölye çalışmalarının ve eğitimlerinin yapılması için Mamak Halk Eğitim Merkezinde gelişim merkezi kurulmuştur.

Proje kapsamında degerlendirme yapmak için 3-18 yas arası çocuklara egitim veren gelisim ve rehberlik uzmanları, sivil toplum örgütlerinin, ilgili kamu kurum ve kuruluslarının projeye katılımının saglanması ve yerel halkın farkındalıgının saglanması projenin öncelikli amaçları arasında yer aldıgından konferans düzenlenmiştir. Çalısmanın sonunda ilgili kurum ve kurulusların görüslerinin alınmasının yanı sıra projenin sürdürülebilirliği için duyurulması; Ankara’ da, ilgili bakanlıkların, il müdürlügü temsilcileri, yerel basın temsilcileri konu ile ilgili özel firmalar ve yöre halkının katılımıyla koordinasyon ve bilgilendirme konferans yapılmıştır.