Aktif Yaşlılık Hareketi

AKTİF YAŞLILIK HAREKETİ

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği’ nin yürüttüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Aktif Yaşlılık Hareketi” adlı projenin amacı;65+ yaş üstü esnaflarla gençleri bir araya getirerek nesiller arası kuşak çatışması yerine deneyim aktarımının gerçekleştirilmesini ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlarla gençlerin milli değerlerine bağlı olması sağlamaktır. Bu kapsamda Türkiye’ nin 7 farklı bölgesinden 14 genç 3 kez Ankara’ da bir araya getirilmiştir. Projenin birinci ayağı; girişimcilik seminerleri, esnaf söyleşileri, ahilik sunumu, kültür gezileri gibi etkinliklerle gerçekleşirken, gençler de sanat sokağındaki esnaf ve sanatkarlarla röportaj yaparak aktif katılım göstermiştir. 2. Toplantıda gençlere inovatif esnaflık eğitimi ve el sanatları eğitimleri verilmiştir. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş sanat dalları derlenerek bir dergi çıkarılmıştır. Ahilik şed kuşanma tiyatro gösterimi düzenlenerek gençlerin ahilik teşkilatı konusunda bilinçlenmeleri sağlanmıştır. Katılımcılarımız her toplantı sonrası kendi şehirlerindeki 65+ üstü esnaflarla röportajlar yaparak hem onların tecrübelerinden yararlanmış hem de sorunlarını analiz ederek genel bir esnaf raporu hazırlanmasına vesile olmuşlardır. Böylelikle iki farklı kuşağı temsil eden kişiler bir araya getirilmiş; gençlerin inovatif fikirleri ve dinamizmi ile ustaların deneyim ve olgunlukları aynı potada eritilerek, esnaflık kültürü, ticaret adımları ve unutulmaya yüz tutmuş kadim sanat dallarının tekrar hatırlanması sağlanarak gönüllülük hareketi kültür ve sanat süreçleri ile desteklenmeye çalışılmıştır. Projenin son toplantısı 5-6 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Proje kapsamında çekilen Ustam; Sporda, Sanatta, Ahlakta adlı kısa film ön gösterimi Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ nde yapılmıştır. Türkiye’ deki 5 örnek projeden biri olarak seçilen projemiz, Gönüllülük Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu da proje standımızı ziyaret etmiş, faaliyetlerimizi ilgiyle dinlemiş ve ESDER Genel Başkanımız Mahmut Çelikus ise yeni projeler konusunda fikir teatisi yapmıştır.