Ahilik Kültürü Ve Girişimcilik Eğitimi

Ahilik Kültürü Ve Girişimcilik Eğitimi

Proje adı: AHİLİK KÜLTÜRÜ VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Kurum: İç İşleri Bakanlığı

Yılı:2013-2014

Proje Amaçları:

Ahilik kültürü ve toplumsal barışı yeniden inşa etmek

Ahilik kültürünün tanınırlığını arttırmak

Ahilik eğitimleri ve festivaller ile toplum üzerinde farkındalık oluşturmak

Gençleri ve kadınları girişimciliğe teşvik etmek

Verilecek eğitimlerle donanımlı insan kaynakları sağlamak 

Faaliyetler: 

Proje kapsamında içinde Mamak Halkeğitim merkezinde 140 kişiye 21 gün girişimcilik eğitimleri verilmiştir.  3 adet ahilik festivali ve ahilik sempozyumu yapılmıştır. Proje kapsamında “Ahilik” kitabı basılmış ve proje özelinde web sitesi oluşturulmuştur.