Ahilik Kültürü ile Karakterli Bir Nesil için Gençlerle El Ele

Ahilik Kültürü ile Karakterli Bir Nesil için Gençlerle El Ele

Proje adı:Ahilik Kültürü ile Karakterli Bir Nesil için Gençlerle El Ele

Destekleyen kurum: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Yıl:2016

Hibe: 249,00

Proje özeti:

FAALİYETLER;

SUFİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ: Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı liselerde öğrenim gören 14-18 yaş arası 40 genç ve 18-29 yaş arası 80 gence müzik ile "Sufi Müzik Etkinlikleri" yapılmıştır.

DUYGU VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ: Hedef kitledeki gençlere sosyal uyumlarını güçlendirmesi, kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasını destekleyerek, yaşadığı tüm olaylar karşısında sabırlı ve adaletli olmayı ve özgüvenlerinin artmasına katkı sağlanması amacıyla, "Duygu ve Davranış Eğitimi" verilmiştir. 

YARATICI DRAMA ATÖLYELERİ: Yaratıcı Drama Atölyeleri' nde hedef kitledeki gençlerin Ahilik kültürünü yaşatmaya çalışan ileri gelenlerden dinledikleri hikayeleri senaryolaştırıp kısa filmler haline getirmeleri ve yaratıcı drama atölyelerinde drama yapmaları sağlanmıştır.

DİĞERGAMLIK: Bireyde şahsiyet inşası faaliyetinin başlatıp, olumsuz hayat deneyimleriyle kendine ve diğer insanlara karşı saygısını kaybeden gencin yanlış benlik, inanç kalıplarını ortadan kaldırıp kendisine ve başkalarına yönelik saygısını yeniden inşa etmek, bununla birlikte bireyde, sorumluluk bilincini "severek ve gönüllüce" yapılacak eylem olarak algılama farkındalığı kazandırıp, insan hakkının değer olarak yaşatılması, sosyal  barışa katkının sağlanması anlayışı benimsetilmiştir. 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI İLE UYUM TERAPİ EĞİTİMLERİ: Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan sağlanması, gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın ve hoşgörünün teşvik edilmesi amacıyla " Geleneksel Türk Sanatları ile Ergoterapi" eğitimi verilmiştir. Bu eğitim ile; sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, sosyal ahlak, sosyal barış, sosyal adalet ve kültürel gelişmeler ışığında Ahilik Kültürü'nün kuşaklar arası aktarımının sağlanması amaçlanmıştır

.

AHİLİK KÜLTÜRÜNDE GENÇLER USTALARIYLA BULUŞUYOR: Ahilik kültürü, karakterli bir gençlik tipi vs. konular hakkında, uzmanların ter alacağı bir çalıştay düzenlenerek gençlerle uzmanların buluşmalarını amaçlamaktadır.